100% vertrouwde archiefvernietiging

Brantjes Data-Vernietiging | Haarlem | Telefoon 023 - 532 1960 | sales@recycling.nl

Bewaarplicht en Bewaartermijnen

HOE LANG MOET OF MAG U EEN DOCUMENT BEWAREN?

Op sommige documenten berust een officiële bewaarplicht. Let daar goed op bij het opruimen en vernietigen van uw archief. Hoe lang moet of mag u uw jaarrekeningen, facturen of sollicitatiebrieven bewaren? Hieronder vindt u het antwoord. Ondernemers zijn wettelijk verplicht om administratie zeven jaar te bewaren.

Onderstaande bewaartermijnen (bron: Tuxx.nl) zijn tot stand gekomen uit officiële wetgeving en via regelgeving Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Bewaarplicht Algemene Documenten
 2. Bewaarplicht Fiscale Documenten
 3. Bewaarplicht Vervoersdocumenten
 4. Bewaarplicht Personeelsgegevens
 5. Bewaarplicht Medische / Arbo Documenten

Bewaarplicht en BewaartermijnenBewaarplicht Algemene Documenten

BEWAARTERMIJN VAN ALGEMENE BEDRIJFSMATIGE DOCUMENTEN

 1. Dividendnota's
  Minimaal 5 jaar
 2. Jaarrekening, accountantsverklaring e.d.
  Minimaal 7 jaar
 3. Winst- en verliesrekening
  Minimaal 7 jaar
 4. Administratie na ontbinding rechtspersoon
  Minimaal 7 jaar
 5. Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed
  Minimaal 10 jaar
 6. Ledenadministratie van coöperatie met aansprakelijkheid leden
  Minimaal 10 jaar
 7. Subsidie administratie
  Minimaal 10 jaar

Bewaarplicht en BewaartermijnenBewaarplicht Fiscale Documenten

BEWAARTERMIJN VAN FISCALE GEGEVENS

 1. Identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht)
  Minimaal 5 jaar
 2. Grootboek en administratie (zoals debiteuren, crediteuren en loon)
  Minimaal 7 jaar
 3. Facturen i.v.m. de omzetbelasting
  Minimaal 7 jaar

Bewaarplicht en BewaartermijnenBewaarplicht Vervoersdocumenten

BEWAARTERMIJN VAN VERVOERGEGEVENS

 1. Persoonlijk controleboekje
  Minimaal 12 maanden
 2. Register van werkboekjes
  Minimaal 12 maanden
 3. Registratiebladen
  Minimaal 1 jaar

Bewaarplicht en BewaartermijnenBewaarplicht Personeelsgegevens

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS PERSONEEL

 1. Correspondentie benoemingen, promotie, demotie en ontslag
  Minimaal 2 jaar
 2. Loonbelastingverklaringen en kopieën identiteitsbewijzen
  Minimaal 5 jaar
 3. Gegevens betreffende etniciteit en herkomst
  Minimaal 5 jaar
 4. Identiteitspapieren van derden met tewerkstellingsvergunning
  Minimaal 5 jaar
 5. Afspraken salaris en arbeidsvoorwaarden
  Minimaal 7 jaar
 6. Burgerlijke staat werknemer
  Minimaal 7 jaar
 7. Loonbeslagen
  Tot opheffing
 8. Sollicitatiebrieven (en correspondentie), getuigschrift e.d.
  Maximaal 4 weken (met toestemming sollicitant 1 jaar)
 9. Arbeidsovereenkomst en wijzigingen
  Maximaal 2 jaar
 10. Wijzigingen arbeidsovereenkomst
  Maximaal 2 jaar
 11. Verslagen van functioneringsgesprekken
  Maximaal 2 jaar
 12. Verslaglegging Wet Verbetering Poortwachter
  Maximaal 2 jaar
 13. VUT-regeling
  Maximaal 2 jaar
 14. Afspraken inzake werk OR
  Maximaal 2 jaar

Bewaarplicht en BewaartermijnenBewaarplicht Medische / Arbo Documenten

BEWAARTERMIJN VAN MEDISCHE / ARBO GEGEVENS

 1. Algemeen
  Minimaal 10 jaar (werknemer kan om vernietiging vragen)
 2. Patiëntendossier
  Minimaal 15 jaar

Wat moet u met uw administratie doen na deze zeven jaar?

De Belastingdienst moet gedurende zeven jaar de mogelijkheid hebben om gegevens in te kunnen zien. Na deze zeven jaar zal de Belastingdienst de basisgegevens niet meer opvragen. Als het bewaartermijn of de bewaarplicht van zeven jaar verstreken is kunt u de documenten (laten) vernietigen. Het advies is om uw administratie of boekhouding gecertificeerd te laten vernietigen door een professionele datavernietiger.

Meer informatie en tips over bewaarplicht van documenten

Bekijk de website van financieel-ondernemen, of de website Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie en tips over het bewaren van uw administratie of boekhouding. Of download ons document met bewaarplicht.

Archiefstukken vertrouwd vernietigen

Wilt u uw oude archiefmateriaal gecertificeerd en vertrouwd laten vernietigen? U ontvangt bij Brantjes beveiligde containers met slot. Uw vertrouwelijk papier vernietigen we volgens de richtlijnen van CA+. Vraag direct een vrijblijvende offerte aan.


Prijsopgave archiefvernietiging

Bel vrijblijvend: 023 - 532 1960

Vrijblijvende offerte aanvragen
Snel bericht van onze deskundige specialisten